Wyższa Szkoła Komunikacji
i Zarządzania

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest "kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań, niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata".

Uczelni przyświeca idea praktyczności. Stara się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Chce zapewnić im maksimum możliwości związanych zarówno z rozwojem własnych zainteresowań, jak i rozwojem osobistym.