Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego.

Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu - organizacja, która przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Celem WSHiU jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, na atrakcyjnych kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

WSHiU uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno - badawczych Unii Europejskiej (Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCZELNIA W LICZBACH:

9 kierunków
500 studentów rocznie
6 branż w ramach studiów podyplomowych
współpraca międzynarodowa z ponad 20 insytucjami