Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

WSZiB to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce i obecnie prowadzi studia o profilu praktycznym na kierunkach zarządzanie oraz administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).

55% wykładowców uczelni to praktycy biznesu. Mury WSZiB opuściło do tej pory 38000 absolwentów.

Do najciekawszych specjalności w ramach kierunku zarządzanie należą: SAP Systemy integracji procesów biznesowych, zarządzanie Lean oraz psychologia biznesu.

Połowa zajęć na WSZiB to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20-osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej studentów.

Studenci tej uczelni mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów na kierunku zarządzanie pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej w formie pisemnej lub zespołowego projektu dyplomowego.

Czy wiesz, że...

Kampania reklamowa na przystankach MPK na terenie Poznania pt. "Wybierz mądrze" przedstawia koleżeńskie relacje studentów WSZiB, które narodziły się właśnie na tej uczelni. https://www.wszib.poznan.pl/aktualnosci/studenci-wszib-w-poznaniu-biora-udzial-w-kampanii-rekrutacyjnej-wybierz-madrze

Kolejny rok z rzędu absolwenci WSZiB w Poznaniu zarabiają najwięcej spośród absolwentów poznańskich uczelni niepublicznych na kierunkach Administracja oraz Zarządzanie. https://www.wszib.poznan.pl/aktualnosci/nasi-absolwenci-zarabiaja-najwiecej-wsrod-poznanskich-absolwentow-0

UCZELNIA W LICZBACH:

1 wydział
2 kierunki
do 1000 studentów
28 lat istnienia - najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
38000 absolwentów
3 stopnie studiów - licencjackie, magisterskie i podyplomowe
2 tryby studiów - studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość
55% wykładowców to praktycy biznesu
50% zajęć to warsztaty i projekty w 20 osobowych grupach