Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

W WSJO najwyższą wartością zawsze było i jest dostarczanie studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, opartego na nauczaniu języków obcych. Programy studiów odzwierciedlające wymogi kształcenia akademickiego dla studiów filologicznych przygotowuje się na tej uczelni tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Kadrę dydaktyczną cechuje profesjonalizm w nauczaniu i otwartość w komunikacji ze studentami.