Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu należy do czołowych uczelni rolniczych w kraju. Kształci prawie 8 tys. studentów, na 29 kierunkach studiów. Zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz zajęcia dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikatowemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji, możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży oraz wymogów rynku pracy. Do najciekawszych kierunków studiów należą: jakość i bezpieczeństwo żywności; geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny; technologia drewna.

W obszarze działalności dydaktycznej Uniwersytet dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenia jakości kształcenia wdrażając standardy jakościowe nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych.

Czy wiesz, że...

Patent pracownika Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej na wynalazek pt.: „Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych”.

Projekty BALTSE@NIOR oraz BALTSE@NIOR 2.0,  koordynowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zostały wybrane jako wzorcowe przykłady prezentujące, w jaki sposób młodzi Europejczycy z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego mogą uczyć się od siebie, by projektować lepszą przyszłość dla Europy i jej obywateli. Ponadto zostały wyróżnione przez Instytucję Zarządzającą :Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

UCZELNIA W LICZBACH:

25 kierunków
prawie 8000 studentów
Uczelnie partnerskie: 100
Umowy o współpracy międzynarodowej: 35
Międzynarodowe konferencje: 213
Przyjazdy obcokrajowców: 106
Wyjazdy pracowników i studentów UPP: 574
Uczestnicy Programu ERASMUS+ NA UPP: 155