Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego

Poznański UM jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od niemal wieku kształci specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Uczelnia stawia na nowoczesne wzorce dydaktyczne. Starannie łączy wiedzę z praktyką. Uczelniany kompleks 6 podmiotów leczniczych daje studentom szansę na naukę u boku wybitnych lekarzy i codzienny kontakt z pacjentem.

Na 19 kierunkach studiów UM kształci blisko 7000 studentów. Z uznaniem mówią oni o warunkach, w jakich studiują - o autorytecie wykładowców, nowocześnie wyposażonych salach, dogodnej lokalizacji zajęć i perspektywach na znalezienie wymarzonej pracy.

Obecnie, jednym z najciekawszych kierunków studiów jest optometria.

Większość absolwentów uczelni znajduje zatrudnienie jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu. Pracują oni w szpitalach, gabinetach, poradniach, laboratoriach lub prowadzą duże placówki medyczne.

Czy wiesz, że

Student kierunku lekarskiego zaprojektował i wdrożył mobilną aplikację „Osłuchaj się sam”.

Pracownicy uczelni opracowali nowatorską aplikację „iWound” wspierającą zdalne leczenie ran.

Wykonywane są przełomowe zabiegi wykonywane przez absolwentów uczelni - operacja typu „supe hip/super knee, przeszczepy organów po zatrzymaniu krążenia, odtworzenie krtani z uda.

Uczelnia buduje Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny.

UCZELNIA W LICZBACH:

4 wydziały
19 kierunków
7364 studentów
133 koła naukowe
6 podmiotów leczniczych
5 programów anglojęzycznych