Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Od 1926 roku nieustannie rozwija kształcenie akademickie i dba o wysoki poziom badań naukowych. Wykładowcy przewodniczą licznym zespołom eksperckim i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który utrzymuje od lat, pozwala studentom i absolwentom skutecznie podejmować wyzwania na dynamicznym rynku pracy. Dbałość o najwyższy poziom dydaktyki łączy z rozwojem współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w zakresie ekonomii, finansów i rynków finansowych, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, gospodarki międzynarodowej, informatyki i analiz ekonomicznych, nauk o jakości oraz w zakresie zarządzania.

Do najciekawszych kierunków studiów należą: nadzór i kontrola, jakość i rozwój produktu oraz finanse, audyt i inwestycje

Każdego roku studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kończy ponad 4000 absolwentów. Są oni doskonale przygotowani merytorycznie, a także pod kątem biegłości w stosowaniu narzędzi biznesowych oraz umiejętności miękkich do rozpoczęcia kariery zawodowej. Ich kompetencje cenią największe polskie i zagraniczne firmy.

Czy wiesz, że...

Od 2003 r. przy UEP działa Klub Partnera UEP, do którego zapraszane są najbardziej prestiżowe firmy z całej Polski. Obecnie znajduje się w nim ponad 70 firm.

Absolwenci stanowią prawie 5% szefów zarządów w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (wg Rzeczpospolitej z lutego 2020).

UCZELNIA W LICZBACH:

9 instytutów
20 kierunków
ponad 8 tys. studentów
ponad 50 kół naukowych
ponad 170 współpracujących uczelni z całego świata