Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Oferta UAM jest niezwykle zróżnicowana, dzięki czemu wymarzony kierunek znajdą zarówno umysły ścisłe, jak i dusze humanistyczne - wybierają bowiem spośród prawie 200 kierunków i specjalności. Uczelnia ta kształci na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w trybie dziennym i zaocznym, a na wybranych kierunkach także wieczorowym.

Do najciekawszych kierunków, które można studiować na UAM należą: prawo, filologia angielska, psychologia, pedagogika, biologia czy prawo i zarządzanie w biznesie. Dodatkowo z każdym rokiem przybywa kierunków, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, są to np. ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, matematyka czy informatyka.

Uczelnia stwarza swoim studentom możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania pasji naukowych w praktyce dzięki organizowanym obozom wyjazdowym, szkołom letnim, konferencjom, warsztatom oraz dofinansowaniom programów. Studenci UAM mogą ubiegać się o granty na prowadzenie badań, które będą wykonywać w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Dzięki licznym umowom partnerskim studenci UAM mogą uczestniczyć w wymianie studenckiej i kształcić się w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się na pierwszym miejscu w kraju w prestiżowym rankingu światowych uczelni - Times Higher Education by Subject 2021 w dziedzinach Education i Social Sciences.

Czy wiesz, że...

Tylko wspólnie możemy pomóc Ziemi - naukowcy z UAM łączą siły na rzecz klimatu
Na uczelni powstał Zespół Roboczy do spraw zmian klimatu i kryzysu środowiskowego. Naukowcy będą przygotowywać diagnozy, rekomendacje, współpracować z otoczeniem na rzecz ochrony klimatu.

UCZELNIA W LICZBACH:

20 wydziałów i 4 filie zamiejscowe
283 kierunków i specjalności
30 tys. studentów
ok. 120 kół naukowych