Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (Uni-Terra)

Jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura.

To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych na tej uczelni przedmiotów, a także ?lozo?i nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie - wzbogaca.

W Wyższej Szkole Uni-Terra można studiować dietetykę, pedagogikę oraz wychowanie fizyczne i zdrowotne.