Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. W Poznaniu oferuje praktyczne programy studiów z psychologii i prawa oraz wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Uniwersytet SWPS kształci ponad 17,5 tys. studentów w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Do najciekawszych kierunków należą: wzornictwo na School of Form, szkoła prawa oraz psychologia.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach: psychologia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawne oraz doktora habilitowanego: nauk społecznych i humanistycznych z psychologii, kulturoznawstwa i prawa.

Co roku Uniwersytet SWPS zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. Według rankingu "Perspektyw" jest najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu humanistyczno-społecznym w Polsce. Tę pozycję utrzymujemy niezmiennie od 2007 r.

Czy wiesz, że...

Dorosłość w czasach brexitu
Jakie decyzje i wyzwania czekają na 1,5 mln młodych Polaków i Litwinów mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie - Naukowcy z Uniwersytetu SWPS sprawdzili, jak migranci odnajdą się w nowej rzeczywistości.

Odpowiedzialnie i użytecznie - świat oczami absolwentów School of Form
Emocje i sposób ich wyrażania, jakość naszego snu, pielęgnowanie wspomnień, partnerstwo w związkach, zdrowy kręgosłup, komfort jazdy na rowerze, motywacja do regularnych treningów to tematy, które poruszyli zeszłoroczni absolwenci School of Form. Ich rozwiązania poprawią jakość naszego życia. Projekty absolwentów School of Form są nie tylko użyteczne, ale też odpowiedzialne społecznie.

UCZELNIA W LICZBACH:

8 wydziałów
35 kierunków
17 492 studentów
9 kół naukowych w poznańskim Kampusie
102 umowy z uczelniami zagranicznymi
52 mln zł - wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.