Politechnika Poznańska

Wizją uczelni jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziewięciu wydziałach, prowadzących łącznie 37 kierunków studiów. Na uczelni studiuje około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich.

Do najciekawszych kierunków studiów należą: sztuczna inteligencja/artificial intelligence, architektura wnętrz, konstrukcja i eksploatacja środków transportu, bioinformatyka oraz budownictwo zrównoważone/sustainable building engineering.

Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) - europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest członkiem SEFI (Societe Euro peenne pour la Formation des Ingenieurs), EUA (European University Association), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz IAU (International Association of Universities).

Czy wiesz, że...

Na PP powstał najbardziej interdyscyplinarny zespół studentów PUT MOTORSPORT,  reprezentujący 9 wydziałów Politechniki Poznańskiej. W ślady kolegów poszli studenci z zespołu PUTTrain, zespołu zrzeszonego w Kole Naukowym Inżynierów Transportu Publicznego. Studenci z PUT Train z sukcesem zaprojektowali oraz zbudowali pierwszą polską studencką lokomotywę. Studenci na Politechnice dostają skrzydeł mogąc realizować swoje pasje. Ekipa Aero Design działająca w ramach koła naukowego Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej, od wielu sezonów bierze udział w prestiżowych zawodach z cyklu SAE Aero Design przywożąc do Polski zwycięskie trofea.

W 2019 roku przypadła setna rocznica rozpoczęcia wyższego nauczania technicznego w Poznaniu. Jubileusz ten nierozerwalnie łączył się z powstaniem szkoły, której tradycje naukowe i badawcze kontynuuje Politechnika Poznańska. 100-lecie stało się świętem nie tylko Uczelni i jej społeczności. Do wspólnych obchodów zaproszono nie tylko mieszkańców naszego najbliższego otoczenia - Poznania i Wielkopolski, ale wszystkie osoby związane z Politechniką Poznańską, mieszkające na całym świecie.

UCZELNIA W LICZBACH:

9 wydziałów
37 kierunków
Ok. 16 tys. studentów
74 koła naukowe
40 sekcji sportowych
430 umów bilateralnych z ośrodkami zagranicznymi