Psychologia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii

 

studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne

Po zakończeniu przedmiotów obligatoryjnych student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z wybranych psychologii stosowanych. W trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

Absolwent jest przygotowany do:

  • samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, 
  • udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup, 
  • prowadzenia podstawowych działań diagnostycznych.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY