Prawo Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

studia jednolite magisterskie, stacjonarne/niestacjonarne

Studia na kierunku Prawo dają wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. Student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się wybitni specjaliści: teoretycy i praktycy. Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

Możliwość zatrudnienia:

  • w wymiarze sprawiedliwości (sędzia, prokurator),
  • w obsłudze prawnej podmiotów fizycznych i gospodarczych (adwokat, radca prawny),
  • w notariacie, w administracji państwowej i samorządowej.