Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Leśny i Technologii Drewna

 

Wydział: Leśny i Technologii Drewna

Rodzaj studiów: Stacjonarne

Typ studiów: magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

OPIS KIERUNKU

Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych.  Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, które pozwalają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów.

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY