Jakość i bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu.

Rodzaj studiów:Stacjonarne

Typ studiów: inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Czego się dowiesz:

Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa. Student zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności. Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

DLACZEGO WARTO?

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in.:

 • w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości produktów spożywczych
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w urzędach celnych

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż!

 1. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.
 2. Wysokie miejsce w rankingu: prestiż wśród pracodawców.
 3. Bogata oferta dydaktyczna, dostosowana do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy.
 4. Praktyka zawodowa umożliwiająca konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 5. Program Most-AR (możliwość studiowania w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej).
 6. Organizacje studenckie, koła naukowe.
 7. Czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.
 8. Nowoczesne laboratoria, pracownie oraz przychylna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich. 

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY