Bioinformatyka Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopień, stacjonarne


Czas trwania: 

3 lata (6 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Profile dyplomowania:

  • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

Kariera po studiach:

  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY