Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence Politechnika Poznańska

Forma studiów: stacjonarne – I stopnia

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim

Predyspozycje kandydata;

  • Zainteresowanie informatyki i pokrewnych gałęzi
  • Umiejętność logicznego myślenia i kreatywności
  • język angielski - poziom B2 (Common European Framework)

Możliwości kariery dla absolwentów:

  • Zatrudnienie możliwe:
  • krajowe i międzynarodowe korporacje IT, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące Intelligent Information Technologies, krajowe i międzynarodowe centra badawczo-rozwojowe, instytucje krajowe i zagranicznych uczelni
  • Możliwości kariery dla absolwentów: Technik Inżynieria lub praca naukowa w laboratorium badań i rozwoju; analityk danych, projektant i twórca oprogramowania i złożonych systemów IT, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe), kierownik zespołów deweloperskich.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY