Tomek Czapliński

Partner Zarządzający w SpeedUp Venture Capital Group

Tomek jest partnerem zarządzającym w SpeedUp Group, wiodącej grupie funduszy inwestycyjnych w Polsce, inwestujących w firmy na wczesnych etapach rozwoju. Jest doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w konsultingu strategicznym oraz przy realizacji wielu przedsięwzięć internetowych. Prowadził projekty doradcze zarówno dla mikro- jak i dla największych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w due dilligence, modelowaniu działalności, prognozach finansowych i wycenie przedsiębiorstw.

Od 10 lat związany z Poznaniem, do którego przyjechał z okolic Koszalina. Od samego początku dużą uwagę przywiązywał do uczenia się i budowania doświadczenia w biznesie, dlatego dziś chętnie dzieli się wiedzą z młodymi przedsiębiorcami.